Kontakt lärare

Mentor, matematik och NO – Maria Sandfjord (MSD) Skicka mail
Mentor och matematik – Isabell de Gysser (IDR)  Skicka mail         
Mentor och bild – Josefine Enneby (JEY) Skicka mail
Svenska och Engelska – Birgitta Spångfelt (BST) Skicka mail
SO -Sarah Wikström (SWM) Skicka mail
Musik -Jakob Lundqvist (JLT) Skicka mail
Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail
Kör – Gisela Hök Ternström (GHM) Skicka mail
Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail
Matematik – Åsa Öhrn (ÅÖN) Skicka mail
Idrott & Musik – Fredrick Lööv(FLV) Skicka mail
Speciallärare -Anna Åsén (AÅN) Skicka mail