#talasomTED

Vi har precis startat igång ett arbete inom ämnet svenska som handlar om att skriva och presentera ett personligt tal. Eleverna arbetar med detta vid ett lektionstillfälle i veckan och det är tänkt att allt ska göras i skolan. Vi följer ett upplägg som heter #talasomTED som är välkänt både i Sverige och utomlands (TEDtalks), se gärna http://talasomted.se/ Arbetet sträcker sig över ett antal veckor framöver och eleverna vägleds strukturerat i kompositionen av talet, skrivandet och längre fram också i förberedelserna till den muntliga presentationen.

Inom ramen för arbetet ges eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att:

– Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
– Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
– Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Det ska bli spännande att följa eleverna i deras arbete med talen!
Hälsningar Isabell

Kommentera