Naturskolan

På fredag den 9/9 promenerar vi till naturskolan med 4 Mb. Denna information är även medskickad i ryggsäckarna hem idag!

Utedagen med med Naturskolan vid Bögs gård.
Liv i vatten
4Mb onsdag 9/9
Dagens innehåll
Växter och djur i vatten. Vi samlar småkryp i vattnet och tar reda på vad djuren behöver för att leva och hur de är anpassade till vattenliv. Hur kan djuren andas under vatten? Hur kan de röra sig under vatten? Vi kommer att se olika djurs livscykler från larv till insekt.

Du kan välja mellan två sätt att ta dig till och från Naturskolan

Promenera med skolpersonal dit.
Kl. 8.15 vid skolans fotbollsplan samlas de som vill promenera tillsammans

De som tar sig själva till Naturskolan
Samling kl 8.45 på parkeringen till Bögs gårds parkering.

Kläder efter väder, det kan vara kallt. Stövlar, vi ska håva småkryp i vattnet. Bra med extra tröja i ryggsäcken och kanske ett par extra strumpor om man blir blöt. Kanske en påse att lägga blöta saker i.
Lunchmatsäck som går att äta ute. Gärna frukt att äta innan vi börjar våra undersökningar. Extra dryck om det är varmt.
Sitterunderlag

————————————————————————————————————————

Fyll i nedanstående uppgifter och lämna lappen till din mentor senast den 7 september.

______________________________________________________________________
Elevens namn

□ Jag tar mig på egen hand till parkeringen vid Bögs gård till kl.8.45.

□ Jag vill gå tillsammans med personal från skolan kl 8.15.

□ Jag tar mig hem på egen hand från parkeringen vid Bögs gård kl. 13.00.

□ Jag vill gå tillsammans med personal till skolan. Vi beräknar vara tillbaka ca 13.30.

_____________________________________________________________
Förälders underskrift

Kommentera