månadsarkiv: oktober 2016

Utedagen

Igår hade vi en kul bildlektion utomhus. Vi samarbetade i små grupper och skapade konstverk av vad vi kunde hitta i naturen. Här är ett litet kollage av några av de färgglada konstverk 4 Mb skapade.

img_20161024_3

/Josefine

”GREJ OF THE DAY”

Kunskap är coolt, kunskap är coolt, kunskap är coolt……

Nu har vi startat arbetet med ”Grej of the day”, då vi har en mikrolektion om olika företeelser, personer, platser osv. Eleverna får dagen innan en ledtråd att fundera över / diskutera om. På onsdagen sker presentationen, då barnen får börja med att tala om vad de tror att det kommer att handla om. Därefter presenterar vi fakta och bilder för att sedan avsluta med ett kort samtal kring ämnet. Eleverna har hittills fått stödord ifrån oss. Så småningom är tanken att eleverna själva ska anteckna stödord under presentationen. Dessa kommer de att samla i en egen ”Grej of the day”-bok. Hittills har vi pratat om Globen och FN. En av tankarna är att barnen sedan ska berätta hemma om vad de fått veta. Fråga dem gärna!

Birgitta & Åsa

NO-labb och multiplikationstabellen

Idag har vi koncentrerat oss på att hitta felkällor och förbättra våra försök med hjälp av ytspänning.

img_3519

Multiplikationstabellerna

Hjälp era barn att hitta fler bra strategier till att öva multiplikationstabellen hemma. Om det är många uppgifter som är svåra, så öva på några åt gången. Vi tränar en massa i skolan också för att alla elever ska fixa tabellerna.

 

ÖPPET HUS

Lördag 15 oktober, 09.30-12.00

På lördag har skolan öppet hus vilket innebär att eleverna har obligatoriska lektioner mellan 9.30-12.00. Kan man inte delta så måste en ledighetsansökan lämnas in. Som kompensation är eleverna lediga måndagen den 16 okt. Qben är då öppen för inskrivna elever.

Föräldrar, syskon och intresserade är välkomna. Fika kommer finnas till försäljning under dagen.

Väl mött!

Mentorerna i år 4!

 

Sjukanmälan

Då många föräldrar är vana att anmäla ledigheter eller annan frånvaro till klasslärare behöver vi gå ut med denna informationen igen.

På vår skola ligger uppdraget att hantera frånvaro på Lena, då vi lärare inte alltid är med klassen eller kan ha andra uppdrag vissa dagar. Därför vädjar vi till er att meddela all frånvaro till Lena Nordemar eller via Infomentor. Därigenom nås berörda lärare. ( Ledighetsblanketter lämnas dock till oss mentorer. )

”Om en elev blir sjuk och måste stanna hemma från skolan, skall förälder/vårdnadshavare anmäla detta före kl 8.00 den aktuella dagen. Detta görs helst via Infomentor (eller annars på 579 221 12 på telefonsvarare).

Vid frånvaro del av dag måste anmälan göras till telefonsvararen eller via mejl lenod_s@edu.sollentuna.se. Ange då vilken tid det gäller.

Obs! Om sjukanmälan inte gäller flera dagar måste sjukanmälan göras varje dag!”