Författararkiv: personal

NO och matematik – vad gör vi egentligen?

I no-undervisningen får eleverna växelvis möta kemins och teknikens värld. Vi utforskar kristaller genom ett laborativt arbetssätt i kemin och i tekniken programmerar vi i både code.org samt med våra micro:bits. I båda fallen handlar det om block-programmering och eleverna visar stora framsteg!

Efter att ha fokuserat på längdenheter och volymenheter ett tag i matematiken gav vi oss idag in på området vikt. Nu är det dags att utmana eleverna hemma att få uppskatta vikter, omvandla från hektogram till kilogram och så vidare när tillfälle ges.

Vi vet att:
1 kg = 10 hg
1 hg = 100 g
1 kg = 1000 g

Förrän man fått testa är det inte alltid så lätt att veta vad en sko väger!

Hej från lärarna

Längdenheter och volym i matten

Vi arbetar just nu med olika längdenheter och omvandling av större längdenheter såsom mil och kilometer till mindre längdenheter såsom meter, decimeter och centimeter. Vi har även gett oss in på området volym och bekantar oss med volymenheterna liter, deciliter, centiliter och milliliter. Vi lär oss hur många deciliter det går på en liter, hur många centiliter det går på en deciliter osv.

Ta gärna de tillfällen ni får hemma att låta barnen träna omvandling av de olika längd- och volymenheterna. Man kan ju till exempel fråga hur mycket vatten som ryms i potatiskastrullen och utmana barnen att svara i liter eller deciliter. När man är ute och åker är det super att träna på omvandling från kilometer till mil eller meter genom att kika på vägskyltar!

Hälsningar matematik-lärarna

Matematiktest resultat

Eleverna har i veckan fått tillbaka sina matematiktest som gjordes innan sportlovet. Det handlade om längdenheter. Alla elever har provet, beräkningsbladen och ett summerande försättsblad fotograferat i Showbie och IUP-mappen där. Vi vill att ni tar del av dessa.

Önskar er alla en trevlig helg,

Maria och Isabell

Idrottsdag torsdag 16 feb

Påminner om torsdagens idrottsdag. Vi ska hålla till på Sollentunavallen och åka skridskor. I år börjar skoldagen kl 10:00 vid vallen, det vill säga elever som kan/vill åka dit på egen hand gör det.

Observera! Om någon elev vill ha sällskap av lärare till vallen måste detta föranmälas till Maria eller Isabell senast under onsdagen!

Medtag:
– Skridskor, hjälm (obligatoriskt)
– Matsäck
– sittunderlag

Extra strumpor kan vara skönt för frusna tår samt tänk på att barnen ska vara varmt klädda för flera timmar i ishallen.

Dagen avslutas kl 13:00 vid vallen.

Maria och Isabell

 

#talasomTED

Vi har precis startat igång ett arbete inom ämnet svenska som handlar om att skriva och presentera ett personligt tal. Eleverna arbetar med detta vid ett lektionstillfälle i veckan och det är tänkt att allt ska göras i skolan. Vi följer ett upplägg som heter #talasomTED som är välkänt både i Sverige och utomlands (TEDtalks), se gärna http://talasomted.se/ Arbetet sträcker sig över ett antal veckor framöver och eleverna vägleds strukturerat i kompositionen av talet, skrivandet och längre fram också i förberedelserna till den muntliga presentationen.

Inom ramen för arbetet ges eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att:

– Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
– Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
– Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Det ska bli spännande att följa eleverna i deras arbete med talen!
Hälsningar Isabell